tillverkning av medicinteknisk utrustning

Vad är medicinteknisk utrustning?

Medicinteknisk utrustning är, precis som namnet delvis påvisar, utrustning som man använder inom hälso- och sjukvården. Produkterna kan tillverkas i olika material beroende på vad de ska användas till. Ett material som används är plast som man använder exempelvis i enklare förbrukningsartiklar till kanyler och delar till medicinsk utrustning. Produkternas användningsområden inbegriper att fungera somContinue Reading ”Vad är medicinteknisk utrustning?”