Akuttandvård i Stockholm – när du behöver hjälp snabbt

08 februari 2024
Veronica Urena

editorial

När en tandvärk anfaller eller en olycka inträffar är snabb service av yttersta vikt, och i Stockholm finns gott om alternativ för den som söker akuttandvård. Att leva med tandvärk är något av det mest obehagliga en person kan uthärda, och tyvärr är det inte alltid som tandproblem kommer fram under bekväma öppettider. I dessa situationer behöver man snabbt hitta en pålitlig tandvårdspraktik som specialiserar sig på akutfall.

Vad är akuttandvård?

Akuttandvård är tandvårdsbehandling som krävs omedelbart för att lindra svår smärta, stoppa blödning eller för att rädda en tand som riskerar att gå förlorad. Den kan också vara nödvändig om du råkat ut för en tandolycka där tänder har skadats eller slagits ut. Akuttandvård är inte avsedd för rutinmässig tandvårdsbehandling utan är där för just de tillfällen då snabb intervention är av avgörande betydelse för att förhindra vidare problem eller hantera en akut uppkommen situation.

När ska du söka akuttandvård?

Ett vanligt misstag är att vänta för länge innan man söker hjälp för tandproblem. Här är några scenarion när man bör överväga att omedelbart söka akuttandvård:

Skadade eller utslagna tänder: Vid olyckor eller skador där tänder skadats är det viktigt att snabbt få professionell hjälp.

Svullnad eller infektion: Svullnad i eller runt munnen kan vara tecken på en allvarlig infektion som kan sprida sig om den inte behandlas i tid.

Blödning som inte upphör: Om du upplever ihållande blödning i munnen efter ett tandutdrag eller skada är det en signal om att söka akut vård.

akuttandvård Stockholm

Hitta akuttandvård i Stockholm

Stockholm erbjuder ett brett utbud av olika kliniker och tandläkare som är utrustade för att hantera akuta tandvårdsbehov. Det är dock viktigt att hitta en tandvårdsklinik som inte bara kan ta emot dig snabbt utan även ger en högkvalitativ vård.

Vid sökandet av akuttandvård är det rekommenderat att först ringa till kliniken och beskriva sina symptom, så att de kan bedöma allvaret och ge dig en tid så snabbt som möjligt. På så vis minimerar du väntetiden och personalen kan förbereda sig för ditt besök.

Hur går ett akutbesök till?

När du besöker en klinik för akuttandvård kommer du först att genomgå en snabb bedömning för att fastställa orsaken till din smärta eller skada. Tandläkaren kan behöva ta röntgenbilder för att få en klar bild av situationen. Sedan utformas en behandlingsplan där målet är att snabbt lindra smärta och säkerställa att ytterligare skador inte uppkommer.

Läs mer om akuttandvård Stockholm!

Fler nyheter