Avsättning till tjänstepension – vad är det och varför är det viktigt?

10 maj 2023
Maja Bergman Lindberg

Att tänka på sin pension är en viktig del i att ha kontroll över sin ekonomi och livskvalitet, både nu och senare i livet. En av de vanligaste formerna av pension som privatanställda kan ha är tjänstepensionen. Men vad innebär det egentligen att avsätta till tjänstepension, och varför är det viktigt att göra det?

Vad är tjänstepension?

Tjänstepensionen är en pension som betalas ut av arbetsgivaren till de anställda, utöver den allmänna pensionen som betalas ut av staten. Den kan ha olika utformningar beroende på arbetsgivarens avtal, och kan exempelvis vara en avtalspension eller en försäkringsbaserad pension. En tjänstepension är en viktig del av pensionssparandet, eftersom den kan ge en högre pension än den allmänna pensionen. Dessutom är det vanligt att tjänstepensionen omfattas av gruppförsäkringar som kan ge skydd vid sjukdom, olycka eller dödsfall.

Vad innebär det att avsätta till tjänstepension?

När man avsätter till tjänstepension betyder det att man frivilligt sparar en del av sin lön till sin framtida pension. Det görs oftast genom avdrag på lönen, och pengarna placeras sedan i den tjänstepension som arbetsgivaren erbjuder. Sparformen kan variera beroende på arbetsgivaren, och kan vara hårt kopplad till arbetsplatsens avtal med olika pensionsbolag. Olika avtal kan innebära olika sparformer, bland annat kan det handla om att placera pengarna i fonder, räntebärande konton eller andra investeringsformer.

avsättning till tjänstepension

Varför är det viktigt att avsätta till tjänstepension?

Att avsätta till tjänstepension är en viktig del i att bygga upp en trygg och stabil pension. Genom att regelbundet avsätta en del av lönen till tjänstepensionen, ökar man sina chanser att få en högre pension när man väl går i pension. Dessutom kan en tjänstepension erbjuda andra fördelar utöver själva pensionen, som exempelvis försäkringar och skydd vid olyckor eller sjukdom. Ett annat argument för att avsätta till tjänstepension är att det ger en skattelättnad. Genom att betala in till tjänstepensionen minskar man sin skattepliktiga inkomst, vilket kan innebära en mindre skattesumma varje månad.

Sammanfattning

Att avsätta till tjänstepension är en viktig del i att bygga upp en trygg och stabil pension. Genom regelbundna avdrag på lönen kan man få en högre pension när man väl går i pension, och dessutom få försäkringar och skydd vid sjukdom eller olyckor. Att betala in till tjänstepensionen ger dessutom en skattelättnad. Om du är anställd och vill ha mer information om tjänstepensionen som erbjuds dig, prata med din arbetsgivare eller ta kontakt med din pensionsrådgivare.

Fler nyheter