Behöver du göra en bergsprängning?

23 juni 2021
patrick pettersson

När man ska bygga ett hus har man sett ut en tomt som kan passa. Ofta är läget bra, och man har närhet till skolor och kommunikationer. Men marken måste förstås som vanligt förberedas innan bygget kan starta. I en omgivning där det finns mycket berg måste man ibland spränga på tomten också.

I trakterna runt Stockholm är det mycket vanligt med bergsprängning, och det finns speciella företag som är experter på att utföra detta riskabla arbete. Det krävs en specialist för att få lov att utföra sprängningar, och man kan göra på lite olika sätt beroende på hur omgivningen ser ut.

Att få ett bra resultat

Bergsprängning kan ske med dynamit, men då brukar man ha flera olika små laddningar, som samverkar till ett resultat som är bra. Man vill störa grannarna så lite som möjligt, och man vill inte heller att byggnader och anläggningar i närheten ska komma till skada eller att en gångtunnel rasar in.

Behöver man inte spränga, så kan man nöja sig med en bergspräckning. Då använder man ett expanderande material som sprutas in i små borrade hål i berget. Det kallas snigeldynamit och är ett tyst och skonsamt alternativ. Kontakta ett expertföretag så får du de allra bästa råden om vad som passar på din tomt för att också du ska få ett bra resultat.

Man säkrar berget i efterhand

Är det bara lite berg du vill ha bort kanske det inte syns så mycket när arbetet är avslutat. Då är det bara att gå vidare med ditt byggprojekt. Men om det återstår en bergvägg måste man säkra den så att det inte kan ramla ner några stenar i efterhand.

Hur man gör då kan man välja efter omständigheterna. Man kan skruva fast stenblock, spruta cement över hela ytan eller sätta upp nät där. Rådfråga din bergsprängare om metoderna.

Fler nyheter