Byggföretagstockholm.nu har de bästa hantverkarna

01 oktober 2020
patrick pettersson

Vid stora byggnationer brukar man ta in olika företag som underentreprenörer. Det betyder att det är någon firma som är ansvarig för en viss del i totalentreprenaden. Som till exempel ett företag som ansvarar för all el. Någon som ansvarar för all ventilation. Och så vidare. 

Men även om man använder sig av en underentreprenör så kan sedan de i sin tur också ha sina underentreprenörer. Det kan vara att man delar upp områden som lågspänning, högspänning, bredband med mer. Och även att man tar in de som inte har ett område som de ansvarar för specifikt utan som bidrar genom att exempelvis utföra alla snickerier som alla behöver i sina entreprenader.

 

I rättan tid

För att allt ska fungera har man täta samordningsmöten. Där berättar de ansvariga för varje entreprenad hur långt man har kommit, om det varit några problem, vad som kommer härnäst och när. På det sättet kan man lätt upptäcka ifall några arbeten krockar. Det är inte lämpligt att man sätter innertak samtidigt som man flytspacklar ett golv, exempelvis. 

Det är också på det viset som man kan se ifall någon del släpar efter tidsmässigt, och om man därför behöver gå in och stötta eller ändra på något för att projektet ska öka i hastighet. Under mötena kan man utröna ifall det är något som hindrar att takten följer rätt tidsramar. Det kanske till exempel är att leveranserna tar för lång tid eller att man har lagringsytor som är för långt ifrån arbetsområdet.

 

 

Ett välsmort maskineri

När man tar in ett helt företag från byggföretagstockholm.nu så underlättar det mycket i projektet. Det är hantverkare som man vet är duktiga och som redan har ett samarbete och god kommunikation sinsemellan. Alla dessa delar tar annars lång tid att få på banan ifall man plockar hantverkare utan tidigare kännedom arbetsmässigt. 

Fler nyheter