Gör en vattenanalys i Skaraborg

27 december 2020
jonas olsson

Har man egen brunn är det viktigt att man regelbundet kontrollerar vattnets kvalitet för att förvissa sig om att det inte är osunt att dricka. Dåligt vatten med bakterier och mikroorganismer kan göra att man drabbas av mag- och tarmsjukdomar som i vissa fall inte går att bota. Dricksvattnet kan även innehålla förhöjda värden av vissa kemiska ämnen som kan orsaka olika slags cancerformer.

Det går inte att bedöma vattnets kvalitet genom smak och lukt. För att försäkra sig om att dricksvattnet inte är otjänligt måste man ta ett vattenprov och skicka in det för analys. Livsmedelsverket rekommenderar att man provtar dricksvattnet i sin brunn vart tredje år, men har man tidigare haft problem så kan man behöva kontrollera dess kvalitet oftare än så.

 

 

Detta tittar man efter vid en vattenanalys

När man analyserar ett vattenprov så letar man dels efter bakterier och mikroorganismer men kontrollerar även om det finns skadliga ämnen i vattnet såsom radon, bly, nitrit med flera. I vissa kommuner kan man få hjälp av miljöförvaltningen med att analysera vattnet, men det finns också många certifierade laboratorier som utför vattenanalyser. Vill man göra en vattenanalys skaraborg ska man vara noga med att anlita ett ackrediterat vattenanalysföretag för att säkerställa att man får en komplett och säker analys som utgår från Livsmedelsverkets bestämmelser. Läs mer på http://empmiljoteknik.se/gratis-vattenanalys.

Ska man provta sitt vatten kan det vara bra att anlita ett laboratorium på den ort man bor. Detta då de ofta känner till tänkbara föroreningskällor i området som kommer utifrån och påverkar dricksvattnet. Det kan exempelvis vara jordbruk, skogsbrand eller avverkning, översvämning med mera. Blir provsvaret att man har otjänligt vatten på grund av bakterier eller mikroorganismer som kommer utifrån så måste man förbättra och täta brunnen. Är det istället olika kemiska ämnen som är problemet så åtgärdar man detta genom att sätta in ett vattenfilter.

Fler nyheter