Hitta rätt värmepump för fastigheten i Stockholm

07 januari 2021
Cecilia Olsson

En värmepump i hemmet kan vara en riktigt bra källa till både värme och kyla. Beroende på vilka förutsättningar som finns samt vilken slags värmepump man väljer kan man tillmötesgå flera olika behov i hemmet. En värmepump fungerar så att den utvinner energi från utomhusluft, ventilationsluft, mark, berggrund eller vatten. De använder endast lite elektricitet för att utvinna energin och överföra den till husets värmesystem, vilket gör att den är bra för både miljö och plånbok.

Vanliga värmepumpar

De vanligaste sorterna är bergvärmepumpluft/vatten-värmepumpluft/luft-värmepump och frånluftsvärmepump. Med en bergvärmepump eller jordvärmepump kan man ta vara på värmen i berg och mark samt sänka sin uppvärmningskostnad markant samtidigt som man värnar om miljön. Med en luft/vatten-värmepump utvinner man energi ur uteluften som överförs till golvvärme eller element.

En luft/luft-värmepump tar vara på energin i luften utomhus för att värma upp luften inomhus samtidigt som den renar luften. En frånluftsvärmepump återvinner värme från husets ventilationssystem, den ger trygg och säker uppvärmning, gott om varmvatten samt låg driftkostnad.

Komplettera värmepumpen

Den som har en pool kan även komplettera sin värmepump med en tillsats för poolvärme, det kan sänka kostnaden för uppvärmning av poolen rejält. En värmepump kan också användas till att kyla fastigheten under sommaren genom att köra den ”baklänges”.

Ta hjälp från proffsen

Eftersom det finns några varianter att välja på så kan det kännas svårt att själv välja värmepump. Genom att ta hjälp från proffs inom branschen kan man få hjälp att hitta den värmepump som passar bäst beroende på hur stor del av värme- och varmvattenbehovet man vill täcka samt på naturförutsättningarna i fastighetens närhet.

På värmepumpistockholm.nu hittar du ett företag som arbetar med just värmepump i Stockholm. Då det handlar om värmepumpsinstallationer kan de göra totalentreprenad med allt från demontering av gammal värmekälla och exempelvis bortforsling av oljetank, de anlitar brunnsborrare, installerar och driftsätter. De kan såklart även hjälpa till att hitta den bästa värmepumpen för just din fastighet. 

Fler nyheter