Hjälp vid särskilda transporter

14 juni 2020
jonas olsson

Ett bud klingar som något som man använder tillfälligt, men många bud arbetar såväl med snabba svängar som med mer permanenta lösningar. Är man exempelvis ett fraktbolag som saknar fordon för kyltransporter, så kan man använda sig av en budfirma för att lösa just de transporterna till kund. Att hyra in ett fraktbolag för kyltransport, som exempelvis https://www.kungsbud.se/, är en lösning som kan komplettera och fylla i de gap som man har svårt att fylla själv. Kanske finns det inte tillräckligt många kyltransporter för att det ska vara lönt att köpa in en bil enbart för detta syfte.

 

Bilar med kyla

De fordon som kör kyltransporter är inte gjorda på samma sätt som vanliga lastbilar, eller budbilar. Deras skåp, eller släp, är precis som ett kylskåp eller frysskåp, med tjock isolering och ett kylaggregat. Av den anledningen kan man endast köra kyltransporter med dessa bilar, och de måste därför fylla upp sin arbetstid med endast den typen av gods. Ett bud som har fordon anpassade till kyltransporter kan fylla upp sin pott genom att hjälpa andra fraktbolag då de har toppar, någon bil är sönder eller om man av någon annan anledning står med mer frakt än vad man själv kan härbärgera.

 

 

Regler och rutiner

En chaufför som kör kyltransporter har ett utökat ansvarsområde än en chaufför som kör vanligt gods. Det handlar inte enbart om att frakta gods från a till b, utan man måste ta temperaturen både när man lastar godset och när man lossar, och överlämnar, godset. Även under själva frakten ska temperaturen hålla sig inom givna ramar. Loggbok förs för att säkerställa att allt sköts korrekt, och om något faller utanför ramarna så ska man meddela det till den som man själv överlämnar godset till. Bud som kör kyltransporter får inte heller stänga av motorn som då stänger ner kylaggregatet.

Fler nyheter