Invaliditetsintyg vid bestående men

02 september 2021
william eriksson

Ingen vill skada sig så pass mycket att man får bestående men. Om man skadar sig så pass mycket att inte smärtor eller andra funktionsnedsättningar försvinner med tiden, ja då kan man behöva ett Invaliditetsintyg.  Ett sådant typ av intyg skrivs av en läkare. Läkaren, vanligtvis en ortopedläkare, gör en bedömning utefter de undersökningar som görs på patienten. Den bedömningen skriv ned i ett intyg som sedan ska skickas till försäkringsbolaget. 

Även om läkaren är den som tar reda på om det finns några bestående men, så är det alltid försäkringsbolaget som bestämmer om någon ersättnings ska betalas ut. Hur bedöms då en invaliditet egentligen? Detta beror på var någonstans skadan sitter och om det påverkar patientens dagliga liv. 

 

 

Frakturer om leder till invaliditet

Det kan vara alltifrån smärtor till oförmåga att utföra vardagliga sysslor som gör att man klassas som invalid. Invaliditet kan vara dels bara några få procent, till väldigt många. Om en patient inte kan använda sin ena hand överhuvudtaget till exempel, ja då klassas det som en ganska stor funktionsnedsättning. 

Patienten blir då invalidiserad till en viss procent. Det är patientens försäkringsbolag som bestämmer hur mycket ersättning man får, inte läkaren. Läkaren bedömer endast hur svår nedsättningen och invaliditeten är hos patienten ifråga. 

De vanligaste skadorna som orsakar invaliditet och som kräver att ett intyg utfärdas är skador på kroppens ben. Det kan handla om olika frakturer, exempelvis i händer, fötter eller ben. Men det kan också handla om en fraktur i höften. Oavsett var frakturen sitter så kan detta alltså orsaka bestående men för patienten. Då kan ett intyg om invaliditet krävas för att man ska kunna få ut någon typ av ersättning och kanske till och med ett intyg om sjukskrivning på en viss procent. Det kan vara svårt för en person att utföra sitt jobb på samma vis med en funktionsnedsättning. 

Fler nyheter