Många väljer förskola med Reggio Emilia

08 oktober 2019
Lily Hansen
Många väljer förskola med Reggio Emilia

Att välja förskola i Stockholmomsrådet är inte lätt och vållar huvudbry för många föräldrar. Offentligt eller privat, eller kanske ett föräldrakooperativ? Inte bara måste man hitta rätt, sen gäller det ju såklart även att den förskola man gillar har en ledig plats också. En sak som är viktig att tänka på när det gäller val av förskola är att den har en pedagogik som passar just ditt barn och fungerar i harmoni med din egen filosofi runt hur du vill uppfostra dina barn. Många väljer exempelvis en förskola med Reggio Emilia-inriktning. Vad innebär detta?

 

 

Ville främja demokrati

 

Reggio Emilia är en pedagogik som utvecklades efter andra världskriget av den italienske pedagogen Loris Malaguzzi. Tillsammans med föräldrar runt staden Reggio Emilia i norra Italien ville han i spåren av krigets fasor ”vaccinera” varje ny generation mot antidemokratiska rörelser. Redan tidigt i barnens liv ville han främja den demokratiska världen, något som genomsyrar hela arbetssättet. Reggio Emilia används idag på flera förskolor i Sverige, till exempel på Förskola Crocodill som har fyra olika förskolor runt om i Stockholm. 

 

Tro på barnets förmåga

 

Reggio Emilia bygger på en stark tro på frihet för barnets egna förmåga att lära och uttrycka sig. Ett centralt tankesätt inom pedagogiken är att varje barn föds med en stor egen vilja och kapacitet att utforska världen. Tanken är att arbetssättet ständigt ska utvecklas och förnyas för att alltid möta barnets behov och för att anpassas till en värld som ständigt förändras. Istället för exempelvis dockor och bilar, som är ganska låsta i hur de kan användas, utnyttjar man ofta material som inte är färdigt och som främjar barnets vilja att utforska, skapa och använda sin egen fantasi. På samma sätt ska inte heller den vuxna ge för många svar utan istället tillsammans med barnet utforska världen för att stimulera och öppna upp för alla olika möjligheter.

Fler nyheter