Pris för stubbfräsning

22 december 2020
jonas olsson

När man ska ta bort stora träd är det en viktig operation i sig. Träd som är höga och har tjocka stammar har en enorm tyngd och kraft. Därför är det av vikt att ingen eller inget finns i vägen när de faller. Vid skogsavverkning använder man sig ofta av maskiner som håller i trädet samtidigt som de fälls.

Men om man ska fälla ett träd i en villaträdgård så får man göra på helt annat sätt. Fast att det där är viktigare än någonsin att trädet inte faller på huset eller andra byggnationer i trädgården.  

 

I flera steg

Vid en trädfällning går man igenom flera olika steg. Oftast brukar man börja med att kapa av långa grenar. Sedan kan man kapa av trädet i flera olika delar. När trädet väl ligger på marken kan man avslutningsvis kapa ner det i lagom långa bitar för bortforsling eller vedtillverkning. Om man ska använda sig av veden i samma trädgård där man kapat trädet slipper man därmed en bortforsling. Istället kan man ta en kap och en vedklyv till trädet och kapa upp allt där.  

 

Det som blir kvar

Kvar när ett träd är fällt blir stubben. Den delen av trädet som kommer upp från rötterna och därmed också nuddar mot jorden. Det är också den delen av trädet som brukar vara allra kraftigast. Ibland så pass kraftig att det kan vara lite som att hugga i sten att hugga i en stubbe eller en kraftig rot. Därför brukar man hantera stubben på ett helt annat sätt än själva trädfällningen och anlita ett företag som kan komma och fräsa bort den.

Det går enkelt, snabbt och stubbfräsning pris hos exempelvis https://gentas.se/stubbfrasning-stubbfras/ är så pass lågt att det är att föredra framför timmar av kamp på egen hand. Kvar blir sedan endast träspån för exempelvis marktäckning. 

Fler nyheter