Truckutbildning i Växjö

31 maj 2021
patrick pettersson

Varför inte öka chanserna till jobb med ett truckkort? Utbildade truckförare är hett eftertraktade i så gott som alla städer och i många olika branscher, som byggvaruhandeln, transportindustrin och på lager. Överallt behöver gods lagras, lossas och lastas. Det finns flera olika truckkort men det vanligaste är truckkort A+B, som ger behörighet att köra de mindre truckarna som främst används vid lagerhållning och för att lasta och lossa i olika transportkedjor. Truckkort C och D används för de lite större maskinerna inom exempelvis hamnområden och skrotupplag, som hjullastare, containertruck, sidlastare och timmertruck. 

Att gå en truckutbildning i Växjö kostar strax under 2500 kronor och tar bara två dagar. Man måste vara 18 år för att få gå en truckutbildning, men man kan i vissa fall få dispens. Utbildningen är ofta upplagd så att man ena dagen övar på olika moment och att köra, och då med fokus på säkerhet. Dag två består av teori och provskrivning, vilket görs hemifrån via nätet. Man behöver alltså bara vara på plats under en dag, vilket ofta underlättar för elever från andra städer som då kan åka över dagen och slipper lägga pengar på hotell; https://säkratruckutbildningar.se/truckkort-vaxjo/.

 

 

Ökar säkerheten

En truckutbildning är främst till för att öka säkerheten och för att undvika arbetsplatsolyckor. Men en truckutbildning ger också bättre förhandlingsmöjligheter vid lönediskussioner och leder inte sällan till högre lön. Det finns egentligen inget krav på att man måste ha ett kort för att få köra truck. 

Men det företag som man arbetar för är ansvariga för arbetsmiljön och säkerheten, och av den anledningen behöver man ha ett truckkort. Vissa företag kräver även att man med jämna mellanrum går en repetitionsutbildning för att fräscha upp sina kunskaper och påminnas om de risker som faktiskt förekommer på många arbetsplatser. En repetitionsutbildning sker oftast på företaget och brukar betalas av arbetsgivaren. 

Fler nyheter