Vad är en kundklubb och ett lojalitetsprogram?

07 september 2022
Camilla Holmgren

editorial

Ett lojalitetsprogram eller en kundklubb är ett belöningssystem som detaljhandlare och tjänsteleverantörer erbjuder kunder som regelbundet gör inköp. Kunderna tjänar poäng för varje köp, som sedan kan lösas in mot rabatter eller andra belöningar. Lojalitetsprogram är ett utmärkt sätt att uppmuntra kunderna att fortsätta komma tillbaka, och de kan också generera stora intäkter för företagen.

Inspirationcompany (https://www.inspirationcompany.se/) är en aktör inom marknaden som kan hjälpa dig skapa ditt lojalitetsprogram. I den här artikeln kommer vi att diskutera fördelarna med lojalitetsprogram och titta på några av de olika typer som finns tillgängliga.

Fördelar med lojalitetsprogram

Det finns många fördelar med lojalitetsprogram för både företag och kunder. För företag kan lojalitetsprogrammen bidra till att öka försäljningen och behålla kunderna samt generera värdefull information om kundernas beteende. För kunderna ger lojalitetsprogrammen möjlighet att spara pengar på sina favoritprodukter och -tjänster. Dessutom kan lojalitetsprogrammen ge en känsla av gemenskap och tillhörighet för kunder som regelbundet handlar hos samma företag.

kundklubb

Olika typer av lojalitetsprogram

Det finns två huvudtyper av lojalitetsprogram: poängbaserade och differentierade. Poängbaserade lojalitetsprogram ger kunderna poäng för varje köp de gör. Dessa poäng kan sedan lösas in mot rabatter eller andra belöningar, t.ex. gratiserbjudanden eller exklusiv tillgång till evenemang. Lojalitetsprogram med olika nivåer fungerar på liknande sätt, men kunderna tjänar poäng i snabbare takt när de stiger uppåt i nivåerna. Detta uppmuntrar dem att fortsätta spendera pengar hos samma företag för att nå de högre nivåerna

Prissättning av lojalitetsprogram

Det finns tre huvudsakliga sätt att prissätta lojalitetsprogram: prenumeration, transaktion och hybrid. Prenumerationsbaserade lojalitetsprogram tar vanligtvis ut en månads- eller årsavgift som ger kunderna tillgång till exklusiva rabatter och belöningar. Transaktionsbaserade lojalitetsprogram tar ut en procentsats av varje köp som kunden gör, medan hybrida lojalitetsprogram kombinerar både prenumerations- och transaktionsavgifter.

Varför lojalitetsprogram är viktiga

Lojalitetsprogram är viktiga för företag eftersom de bidrar till att öka försäljningen och behålla kunderna. Dessutom kan lojalitetsprogrammen generera värdefull information om kundernas beteende.

Fler nyheter