Barn som vill lära sig mer

10 maj 2020
Lily Hansen

En del barn tycker skolan är mer än tillräckligt i sin grundform, men en del andra barn vill gärna har ytterligare mervärden under sin skolgång. Kanske har man redan en plan för vad man vill göra senare i livet, eller så är det bara något som man har som intresse och tycker är extra kul. Det kan till exempel vara ett musikinstrument, en sport eller ett språk. I eskilstuna skolor finns det exempelvis extra undervisning inom språk som engelska, för de som redan under grundskolan önskar lära sig mer inom det ämnet.

 

Ole dole doff

Kanske vet man inte riktigt vad man vill bli som stor eller så har man många områden som man är intresserad av som barn. Det kan vara svårt att välja och då kan man satsa på en skola som specialiserat sig på något som är en bra extra kunskap vilket område man än kommer arbeta inom som vuxen. Eskilstuna skolor, och på andra orter, erbjuder idag något för alla möjliga intressen och specialiseringar. Kanske är det inget speciellt ämne man vill bli bättre på utan man vill bara söka sig till en skola där pedagogiken passar bättre. Då finns det även skolor för detta.

 

 

Skola med vuxenansvar

För att inte vissa barn ska hamna efter eller missa vissa ämnen, så finns det en bas i all undervisning på alla skolor. Vissa ämnen som exempelvis svenska, matematik och samhällskunskap ska delges eleverna vilken specialisering som skolan än valt. Som förälder kan det kännas tryggt att veta att barnen får samma grunder som elever på andra skolor i övriga landet vilken skola i Eskilstuna som man än väljer. Tanken är att man ska tillföra något utan att förlora något annat som kommer vara viktigt för att barnet ska kunna gå ur skolan som fullvärdigt upplärda inför det kommande vuxenlivet. 

Fler nyheter