Trädfällning Lund – anlita ett proffs!

13 september 2022
Camilla Holmgren

editorial

Om du har ett träd i din trädgård som behöver tas bort är det viktigt att anlita ett professionellt trädfällningsföretag såsom Aliasarborist (https://www.aliasarborist.se/traedfaellning/traedfaellning-lund), i Lund. Det är inte bara farligt att försöka fälla ett träd själv, utan du kan också orsaka skador på din egendom eller skada någon. Det finns många olika typer av trädfällningstjänster i Lund, så det är viktigt att göra din forskning och hitta rätt företag för dig. Priserna kan variera beroende på storlek och typ av träd som ska tas bort, så se till att du får flera offerter innan du bestämmer dig för en leverantör.

Varför du kan behöva trädfällning

Det finns många anledningar till att du behöver ta bort ett träd från din fastighet. Kanske har det blivit för stort och börjar skada ditt hus, eller så är det helt enkelt i vägen för din nya tillbyggnad. Oavsett orsaken är det viktigt att se till att du anlitar ett professionellt trädfällningsföretag för att göra jobbet. De kommer inte bara att ha den nödvändiga utrustningen och expertisen, utan de kommer också att kunna göra sig av med trädet på ett säkert och korrekt sätt.

trädfällning Lund

Olika typer av trädfällningstjänster

Det finns två huvudtyper av trädfällningstjänster: fällning och beskärning.

Fällning innebär att hela trädet avlägsnas, inklusive rötterna. Detta är det är oftast nödvändigt när trädet är för stort eller orsakar skada på din egendom.

Beskärning innebär däremot att grenar och löv klipps bort för att göra trädet mindre. Detta kan vara användbart om du vill behålla trädet men vill att det ska ha en hanterbar storlek.

Prissättning

Kostnaden för trädfällningstjänster i Lund kan variera beroende på vilken typ och storlek av träd som ska tas bort. Det är viktigt att få flera offerter från olika företag innan du fattar ett beslut. Generellt sett kommer fällning att vara dyrare än beskärning eftersom det är ett mer komplicerat och farligt arbete.

Fler nyheter